Novice


Rast proizvodnje/popravil EPAL Euro palet v prvem polletju 2017

EPAL Euro paleta še naprej na poti uspeha:
v prvem polletju 2017 se je stopnja rasti povečala za +10%


Proizvodnja EPAL Euro palet je v prvih dveh kvartalih 2017 narasla v primerjavi z enakim obdobjem 2016 za + 10%. Po vsem svetu je bilo v prvih šestih mesecih tega leta izdelano 42,5 milijonov EPAL Euro palet.

Povečalo se je tudi popravilo: +11,5% s 13,7 milijoni popravljenih EPAL-palet v prvih šestih mesecih 2017.

Več si prosim preberite v pripetem prevodu tiskovnega sporočila EPAL. 

EPAL Euro paletni pool – odločitev trga

Konec Sporazuma o izmenjavi pomeni največjo možno varnost za uporabnike

Na podlagi priporočila Evropskega paletnega združenja e.V.-European Pallet Association e.V. (EPAL) o ukrepu prekinitve izmenjave EPAL Euro palet z UIC/EUR-paletami z dnem 01.05.2017 (Tiskovno sporočilo z dne 01.03.2017), poskušata avstrijska gospodarska zbornica (WKÖ) in Delovna skupnost (ARGE) Paletni pool prikazati mračen scenarij za prihodnost izmenjave palet. Temu ustrezno so prišle kritične reakcije na EPAL-ovo priporočilo o ukrepu doslej samo iz Avstrije.

V praksi se je velik del tržišča že v zadnjih dveh letih odločil: skoraj 90% uporabljenih Euro palet na trgih z najmočnejšim prometom so palete z „EPAL v OVALU“.

UIC/EUR-palete mnoga podjetja že dalj časa ločeno sortirajo ravno zato, ker kakovost ne ustreza standardu. Iz tega razloga uporabniki iz industrije, trgovine in storitvene dejavnosti po vsem svetu podpirajo priporočilo EPAL-a o ukrepu.

Martin Leibrandt, CEO EPAL-a: “Rožljanje z orožjem“ WKÖ, ki se je sama videla v vlogi nevtralnega posrednika, smatram za neprimerno. Argumentov WKÖ ni mogoče razumeti in služijo izključno temu, da vznemirjajo tržišče in širijo paniko.“

Kakovost in varnost potrebujeta strukture in zanesljivost. Več si prosim preberite v pripetem tiskovnem sporočilu s strani EPALa.

V Ukrajini ponovno ponarejene UIC - palete

Potem ko je združenje European Pallet Association e.V. (EPAL) končalo s Sporazumom za izmenjavo Euro palet z mednarodno železniško unijo UIC, so poskušali UIC, Gospodarska zbornica Avstrije (WKÖ) in Delovna skupnost (ARGE) paletni pool iz Avstrije ovreči razloge za odpoved skupnega poola. UIC je v svojem tiskovnem sporočilu pojasnila, da je utemeljitev odpovedi zaradi ponarejanja UIC/EUR-palet „daleč od vsake realnosti“. Aktualna EPAL raziskava trga pa dokumentira ravno nasprotno - realnost neoviranega ponarejanja UIC/EUR-palet.

V okviru EPAL preiskav so v Ukrajini v začetku marca 2017 ponovno našli veliko število ponarejenih UIC/EUR-palet.

Več si preberite v pripetem tiskovnem sporočilu za javnost s strani EPAL-a.

Konec izmenjave EPAL Euro palet z UIC/EUR paletami

Konec izmenjave EPAL Euro palet z UIC/EUR paletami

V priponki objavljamo tiskovno sporočilo EPAL-a o odpovedi Sporazuma o izmenjavi izmenljivih standardnih Euro palet  med Evropskim paletnim združenjem e.V. (EPAL) in Mednarodno železniško unijo - Rail Cargo Austria (RCA).
 
EPAL-Euro paletni pool za izmenjavo standardnih palet bo v prihodnje upravljal EPAL sam!

Predsedstvo European Pallet Association e.V. (EPAL) je dne 21. februarja 2017 soglasno sklenilo končanje Sporazuma o izmenjavi standardnih Euro palet med EPAL-om in Rail Cargo Austria AG (RCA) z dnem 01.05.2017.

EPAL - rekordna proizvodnja EPAL Euro palet v 2016

EPAL - rekordna proizvodnja EPAL Euro palet v 2016

V pripetem dokumentu objavljamo prevod tiskovnega sporočila EPAL-a o izjemnem uspehu povečanja proizvodnje/popravila standardiziranih EPAL/EPAL Euro palet v letu 2016.

K temu so bistveno pripomogli tudi slovenski proizvajalci - člani EPAL-NPK, ki so proizvodnjo povečali za več kot 28%.

Povezava na tiskovno sporočilo EPAL-a: EPAL EUROPALETTE: MARKTFÜHRER MIT 105,5 MIO. GESAMTERGEBNIS IN 2016

SIPAL proizvodnja 2016

SIPAL proizvodnja 2016

V pripetem dokumentu objavljamo statistične podatke o proizvodnji/popravilu lesenih ravnih EPAL/EPAL palet v letu 2016 in pregled 2005-2016.

Zaseg ponarejenih Euro palet v Belgiji

Zaseg ponarejenih Euro palet v Belgiji

V pripetem dokumentu objavljamo novico o zasegu večje količine ponarejenih Euro palet iz Ukrajine v Belgiji. Akcija zasega ponarejenih Euro palet iz Ukrajine je bila izvedena v tesnem sodelovanju belgijskega EPAL-Nacionalnega komiteja (Belepal) z EPAL-predstavništvom v Ukrajini ter ob hkratnem sodelovanju Mednarodne železniške zveze UIC in njene kontrolne organizacije SGS.

Več si preberite v priloženem prevodu tiskovnega sporočila EPALa.

EPAL: krepitev odprtega poola za izmenjavo standardiziranih palet

Objavljamo tiskovno sporčilo EPALa o  uvedbi dodatnih pristojbin pri izmenjavi Euro palet s strani družbe Dachser Food Logistics.

Po videnju Evropskega paletnega združenja - European Pallet Association e.V. (EPAL) gre vzroke za uvedbo dodatnih pristojbin iskati v nezadostnem zagotavljanju kakovosti UIC - palet in pomanjkljivem pravnem pregonu s strani UIC pri kršitvah protipravne uporabe blagovnih znamk. Pomanjkljivo zagotavljanje kakovosti gre v breme varnosti in dolgoživosti in pomeni na koncu za vse udeležence v logistični verigi visoke stroške zaradi manjšega števila obratov posamične palete, visoke stroške popravila in prepogosto zlom palete. Pomanjkljivi pravni pregon s strani UIC vzpodbuja prekomejno prodajo manj vrednih, ponarejenih UIC – palet na trge Evropske unije.

Več si preberite v pripetem dokumetu.

EPAL za zagotavljanje kakovosti in varnosti EPAL-produktov

Objavljamo novico EPAL-a o vprašanju zagotavljanja kakovosti pri UIC/EUR-paletah ter njihove izmenljivosti v odprtem poolu za izmenjavo standardnih palet. Na UIC je bila naslovljena jasna kritika glede ukrepov zagotavljanja kakovosti, saj so iz krogov uporabnikov na EPAL prihajale masivne pritožbe, da pri izmenjavi EPAL-Euro palet niso dobili UIC/EUR-palet, ki bi ustrezale standardu.

Več si preberite v pripetem dokumentu.

„World - palete“ v Evropskem paletnem poolu niso izmenljive

„World - palete“ v Evropskem paletnem poolu niso izmenljive

V pripetem dokumentu objavljamo tiskovno sporočilo EPAL-a (European Pallet Association e. V.), ki vsem uporabnikom Euro palet priporoča, da ne izmenjujejo „World-palet“ z originalnimi EPAL Euro paletami.

Družba IVFS GmbH deklarira izmenljivost „World-palete“ v odprtem poolu za izmenjavo standardiziranih Euro palet in ustrezno tudi komunicira v javnosti s pomočjo letakov, vendar glede principov kriterijev izmenljivosti v EPAL Evropskem paletnem poolu se ni nič spremenilo: brezpogojno velja, da se lahko izmenjujejo samo palete enake vrste in enake kakovosti.

EPAL Euro palete so podvržene strogi, mednarodno enoviti in neodvisni kontroli kakovosti. To je razpoznavno z znakom-blagovno znamko „EPAL v ovalu“ in s kontrolno sponko na srednji kocki.

Izključno Evropsko paletno združenje European Pallet Association e.V. (EPAL), kot mednarodno dejavna paletna organizacija in lastnica zaščitene blagovne znamke EPAL, more izrekati priporočila o izmenjavi EPAL Euro palet.