Nacionalni paletni komite Slovenije

O EPAL - u


Evropsko paletno združenje e.V., European Pallet Association e.V. (EPAL), zagotavlja blagovne tokove v logističnem svetu s preko 600 milijoni lesenih EPAL – nosilcev tovora in z 20 milijoni jeklenih boks palet v največjem odprtem poolu za izmenjavo standardnih palet na svetu.

Ustanovljeno leta 1991 kot krovno združenje licenciranih izdelovalcev in popravljalcev EPAL-nosilcev tovora je združenje EPAL po vsem svetu odgovorno za njihovo konstantno kakovost. EPAL – nosilci tovora so izdelani iz trajno zasajenega CO2 nevtralnega lesa, so popravljivi, sposobni recikliranja in zaradi svoje visoke razpoložljivosti reducirajo transportne poti. EPAL kot registrirano združenje ne sledi nobenim komercialnim interesom in sprejema vse odločitve v interesu svojih partnerjev iz industrije, trgovine in logistike. EPAL je zastopan v več kot 30 državah preko svojih 14 Nacionalnih komitejev, ki so se obvezali uresničevati cilje EPAL-a na nacionalni ravni.

EPAL se vse od ustanovitve leta 1991 koncentrira na izgradnjo, razvoj in zagotovitev na svetu največjega uspešnega odprtega pooling sistema za nosilce tovora.Skladno z registracijo blagovne znamke združenja EPAL pod številko 617158 pri Mednarodnem biroju za intelektualno lastnino v Ženevi je na mednarodni in nacionalni ravni zaščita blagovne znamke EPAL (v ovalu) zagotovljena.

Cilji EPAL-a so, da evropskemu in svetovnemu gospodarstvu zagotovi razpoložljivost ustreznih in visoko kakovostnih ter izmenljivih nosilcev tovora.

EPAL podeljuje licence skrbno preverjenim proizvajalcem in popravljalcem. Le-te permanentno kontrolirajo eksterne neodvisne kontrolne organizacije za zagotavljanje kakovosti (Bureau Veritas, MAV-REC Kft., China Certiffcation & Inspection Group CCIC). Tako zagotavlja EPAL po vsem svetu stalno in nespremenjeno kakovost EPAL-lesenih in jeklenih boks palet.

Poleg tega opravlja EPAL pomembno delo v komuniciranju in lobiranju, da bi s tem okrepil sistem in ga nadalje izgradil. Končno EPAL s tesnim sodelovanjem z udeleženci na trgu optimira obstoječe produkte in razvija nove rešitve.

EPAL:

  • ustanovitev EPAL-a leta 1991
  • več kot 1.500 licenciranih podjetij za proizvodnjo in popravilo v več kot 30 državah
  • 14 nacionalnih komitejev
  • 3 EPAL predstavništva
  • po vsem svetu v obtoku preko 600 milijonov izmenljivih standardnih EPAL-lesenih nosilcev tovora in 20 milijonov EPAL-standardnih jeklenih boks palet.