Nacionalni paletni komite Slovenije

ZAGOTOVLJENA KAKOVOST

Mednarodni pool za izmenjavo standardiziranih EPAL - nosilcev tovora je kot edini pool za nosilce tovora na svetu, ki je podvržen neodvisni kontroli kakovosti s strani zunanjih in neodvisnih kontrolnih organizacij. Samo tako je mogoče zagotoviti enakomerno stalno visoko kakovost, ki jo EPAL-nosilci tovora nudijo trgu.

EPAL se opira na najbolj renomirane kontrolne družbe za kakovost na svetu:
Bureau Veritas, China Certification & Inspection Group (CCIC), MAV-REC Kft.


Pri vseh EPAL-licenciranih podjetjih-obratih za proizvodnjo in popravilo se kontrolira stoprocentno spoštovanje strogih standardov za izdelavo in popravilo.

Družbe za kontrolo kakovosti delujejo neodvisno od EPAL-a. Kontrole se izvajajo praviloma nenapovedano. S tem je garantirana največja možna učinkovitost.

KONTROLA KAKOVOSTI

  • kakovost je strateški faktor uspeha
  • preko 35.000 nenapovedanih kontrol kakovosti na leto pri EPAL – licenciranih proizvajalcih/popravljalcih
  • po vsem svetu enoviti način in pogoji kontrole skladno z EPAL- Tehničnim pravilnikom.