Nacionalni paletni komite Slovenije

EPAL - JEKLENA BOKS PALETA


  EPAL jeklena boks paleta je najpogosteje uporabljani tovrstni standardizirani nosilec tovora. Je nenadomestljivi transportni pripomoček za avtomobilsko industrijo in je v izmenjavi najbolj razširjena jeklena boks paleta na svetu. Težišče razširjenosti je Evropa. Trenutno je okoli 20 milijonov teh palet v obtoku.

  Jeklena boks paleta je konstruirana iz jeklenega okvirja in mrež ter na polovici razdeljenih dveh sprednjih rešetkastih loput - vratc, ki po celotni stranici omogočata enostavno polnjenje/praznjenje vsebine palete. Štiri noge omogočajo viličarju dostop in manipulacijo iz vseh štirih strani. Za skladanje EPAL jeklene boks palete na paleto ima konstruirane pokončne nasadne kotnike.

  EPAL-Euro jeklene boks palete so izmenljive in se za razliko od podobnih palet v drugih zaprtih poolih lahko uporabijo večkrat in se v prostem EPAL Evropskem paletnem poolu za boks palete brezmejno izmenjujejo s prejemnikom blaga, prevoznikom, špediterjem, ali logistom. Defektne palete je mogoče s popravilom ponovno popolnoma usposobiti za izmenjavo.

  • EPAL jeklene boks palete so po vsem svetu brezmejno varne.
  • EPAL jeklene boks palete zagotavljajo gladek transport blaga.
  • EPAL jeklene boks palete zagotavljajo stabilno skladiščenje blaga.
  • EPAL jeklene boks palete skrbijo zaradi njihove visoke kakovosti za maksimalno varnost pri delu.

  SPECIFIKACIJE

  Deske: 4
  Odprtine loput: 2
  Konstrukcija: jekleni mrežasti okvir
  Dolžina: 1.200 mm
  Širina: 800 mm
  Višina: 970 mm
  Masa do leta izdelave 2011: 85 kg
  Masa od leta izdelave 2011: 70 kg
  Nosilnost do leta izdelave 1990: 900 kg
  Nosilnost od leta izdelave 1990: 1.500 kg
  Koristna prostornina: ~ 0,75 m³
  Dodatna obremenitev prve spodnje palete: največ 6.000 kg (če je spodnja paleta oprta na horizontalno ravno togo površino).


  OZNAKE

  1 Vtisnjen znak EPAL v ovalu
  2 Vtisnjena črka Y, žigosana/s šablono napisana številka
  3 EPAL kontrolni pečat
  4 Vtisnjeni napisi lastna masa/nosilnost/dodatna obremenitev/prostornina
  5 Ime in sedež proizvajalca, ali EPAL-licenčna številka in leto proizvodnje.

  PODROBNOSTI