Nacionalni paletni komite Slovenije

SISTEM IZMENJAVE, KI FUNKCIONIRA PO VSEM SVETU

EPAL - pooling sistem

Evropski paletni pool za izmenjavo standardiziranih EPAL-Euro palet

 

Euro paleta bo kmalu stara 60 let. Z uvedbo Euro palete je bilo revolucionirano področje logistike. In njen zmagoslavni pohod še vedno traja. Je najbolj uporabljan nosilec tovora v logistiki in transportu. Do danes je neobhodno potrebna v nacionalnem in mednarodnem transportu blaga, tako kot jeklena boks paleta, ki je prišla na trg pred več kot 30 leti,.

Po vsem svetu je v obtoku več kot 600 milijonov EPAL Euro palet in 20 milijonov jeklenih boks palet in tako tvorijo osnovo za največji sistem izmenjave, ki se je etabliral med uporabniki in preskrbovalnimi verigami.

Funkcionalnost sistema za izmenjavo je zagotovljena z vseprisotnostjo EPAL produktov. Skoraj pri vsakem prejemniku blaga v Evropi, ki mu je bila dostavljena pošiljka na EPAL-nosilcu tovora, je na razpolago ustrezen prazen nosilec tovora za izmenjavo. Prekladanje v celoti odpade. Za permanentno optimiranje procesa izmenjave podpira EPAL udeležence s priporočili postopkov, ki slonijo na praksi.

Kakovost ima seveda tudi svojo ceno. Toda razmerje cena/storitev mora biti uglašeno. Euro - paleta z EPAL zagotovljeno kakovostjo je cenovno v izdelavi nekoliko dražja v primerjavi z navadno nestandardno in neizmenljivo paleto za enkratno uporabo. Je pa zaradi svoje standardiziranosti, izmenljivosti in večkratne uporabe primernejša glede na močan porast kakovostnih zahtev v celotni logistični verigi. V povezavi z vedno večjim pomenom prevoznih in skladiščnih sistemov v mednarodnem prometu, EPAL-Euro paleta bistveno doprinese k zmanjšanju nepotrebnih stroškov, n.pr. dodatnih stroškov živega dela pri transportni manipulaciji.
EPAL-Euro palete so izdelane ob strogih kontrolah kakovosti in so redno preverjane glede njihove varnosti.

EPAL pooling sistem temelji na standardiziranih Euro paletah z zagotovljeno kakovostjo in predstavlja največji svobodni in odprt evropski paletni pool za izmenjavo standardiziranih EPAL-Euro palet.

Na podlagi določenih kriterijev izmenljivosti palet, ki jih opredeljuje EPAL, se vsakokratna partnerja v izmenjavi sporazumeta in dogovorita med seboj o stroškovno najbolj ugodni izmenjavi »paleta za paleto«, o paletnih kontih za izravnavo, itd.

EPAL POOLING SISTEM:

• Uvedba Euro palete pred 60 leti
• Preko 600 milijonov EPAL Euro palet in 20 milijonov EPAL jeklenih boks palet v odprtem, prostem poolu za izmenjavo standardnih EPAL Euro palet po vsem svetu
• EPAL nudi priporočila o postopkih pri izmenjavi standardnih EPAL Euro palet.