Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


EPAL prejel nagrado DIN User Award 2021

EPAL prejel nagrado DIN User Award 2021

 

Nemški inštitut za standardizacijo e.V. (DIN) počasti vsako leto posebne projekte in anganžmaje, kateri dokumentirajo veliko vrednost normiranja in standardiziranja za gospodarstvo in družbo. V letu 2021 je EPAL prejel DIN – nagrado za uporabnike. DIN – nagrada za uporabnike honorira prikaz gospodarske koristi norm in standardov in angažiranje uporabnikov norm. 

V razglasitvi podelitve nagrade EPAL-u je DIN posebej poudaril, da norme in standardi za EPAL Euro palete prispevajo neposreden doprinos k trajnostnemu krožnemu gospodarstvu (Circular economy): 

»EPAL nudi paletni pool za izmenjavo po vsem svetu in na osnovi obstoječih norm zagotavlja nespremenjeno visoko kakovost palet. EPAL in njegove stranke-uporabniki profitirajo enako v isti meri pri uporabi relevantnih norm, predvsem standarda DIN EN 13698-1. Standard definira produktne specifikacije za izdelavo lesenih ravnih palet z dimenzijami 800 mm x 1200 mm. 

DIN-žirija je hvalila Euro paletni pool kot zametek, ki temelji na enostavni ideji in je bil zelo uspešno uresničen in po vsem svetu prinaša veliko dodano vrednost. 

Razen tega daje EPAL pomemben prispevek h krožnemu gospodarstvu. Ponovna uporaba in izmenjava EPAL Euro palet v EPAL Euro paletnem poolu je zgleden primer trajnostnega krožnega gospodarstva, ki sestoji iz aspektov ponovne uporabe, popravila in reciklaže (reuse, repair, recycle). Poleg tega enotne norme podpirajo ponovno uporabo, prav tako kot tudi popravilo poškodovanih EPAL Euro palet.« 
(Vir: https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-preistraeger-innen-2021-845262) 

S strani EPAL-a so bili s prispevkom na natečaju odločilno udeleženi Peter Leinemann, Andrea Engels, Jens Lübbersmeyer in Thomas Beenen. V DIN-videu o DIN – nagradi za uporabnike 2021 („Vidne koristi: z normiranjem zagotoviti kakovost palet “) so nazorno prikazane prednosti EPAL Euro paletnega poola za gospodarstvo in krožno gospodarstvo. 

Za EPAL je odličje posebna čast, ker je EPAL v letu 2021 slavil 30-letni jubilej in hkrati 60. rojstni dan Euro palete. V letu 2021 je bilo izdelano cca 100 milijonov EPAL Euro palet. V EPAL Euro paletnem poolu se trenutno uporablja in izmenjuje cca 620 milijonov EPAL Euro palet.

DIN 

Nemški inštitut za normiranje e.V. (DIN) je neodvisna platforma za normiranje in standardiziranje v Nemčiji in po vsem svetu. Skupaj z gospodarstvom, znanostjo, državo in civilno družbo prispeva DIN bistveno k osvojitvi področij prihodnosti. Kot sooblikovalec digitalnih in zelenih sprememb daje DIN pomemben prispevek pri rešitvi aktualnih izzivov in omogoča, da se na trgu in v družbi etablirajo nove tehnologije, produkti in postopki. 

Okroglo 36.000 strokovnjakov iz gospodarstva in raziskovalne dejavnosti, uporabnikov in države vnašajo svoje strokovno znanje v proces normiranja, katerega upravlja DIN kot privatno gospodarsko organizirani projektni manager. Rezultati so trgu prilagojene norme in standardi, ki vzpodbujajo trgovanje po vsem svetu in služijo racionalizaciji, zagotavljanju kakovosti, zaščiti družbe in okolja ter varnosti in sporazumevanju. 

DIN je bil ustanovljen leta 1917 in je praznoval leta 2017 svoj 100-letni obstoj. 
(Vir: www.din.de)

Pripete datoteke

Fotogalerija