Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


Nova EPAL Klasifikacija kakovosti

Nova EPAL Klasifikacija kakovosti optimira uporabo in izmenjavo EPAL Euro palet

  • Kdaj Euro paleta ni več izmenljiva? 

  • Zmanjšujejo luščenja lesa ali adhezivne-prilepljenje etikete kakovost Euro palete? 

  • Po čem razpoznaš , ali je paleta primerna za visoko regalno skladišče? 

  • Katera kakovost je optimalna za avtomatizirane procese?

Na ta in na mnoga nadaljnja vprašanja odgovorita EPAL Klasifikacija kakovosti in EPAL Pogoji za izmenjavo. EPAL Predsedstvo je sedaj sprejelo novo verzijo Klasifikacije kakovosti in Pogojev za izmenjavo.European Pallet Association e.V. (EPAL) je v tesnem sodelovanju s trgovino, špedicijami ter ponudniki storitev s paletami in podjetji za popravilo na novo predelalo Klasifikacijo kakovosti in Pogoje za izmenjavo. Nova verzija EPAL Klasifikacije kakovosti vsebuje na trgu še naprej poznano razlikovanje med novimi EPAL Euro paletami in rabljenimi EPAL Euro paletami razredov A, B in C. Na novo opredeljuje skupino nesortiranih palet, ki jih udeleženci v EPAL-poolu za izmenjavo izmenjujejo mešano in brez poprejšnjega sortiranja t.j. v načinu „korak za korakom“.

Klasifikacija kakovosti nudi uporabnikom EPAL Euro palet enostavno možnost, da se ob nakupu ali izmenjavi EPAL Euro palet dogovorijo o dobavi definirane kakovosti rabljenih EPAL Euro palet, ki ustrezajo individualnim zahtevam in potrebam vsakega posameznega uporabnika. To poveča efektivnost uporabe rabljenih EPAL Euro palet.

Jean-Philippe Gaussorgues, predsednik EPAL France in podpredsednik EPAL-a: „Velike prednosti in odlike EPAL Euro paletnega poola je fleksibilna uporaba EPAL Euro palet vseh starostnih in kakovostnih razredov skladno z različnimi zahtevami in potrebami različnih panog in podjetij. Nova EPAL Klasifikacija kakovosti naredi to enostavneje in učinkoviteje.“

EPAL Klasifikacija kakovosti je v minulih letih stalno in kuntinuirano pridobivala na pomembnosti. Potem ko je prvotno verzijo v letu 2011 za nemški trg razvil EPAL Nacionalni komite Nemčije skupaj z GS1 Germany, so številni EPAL Nacionalni komiteji prevzeli Klasifikacijo kakovosti. Rastočo popularnost Klasifikacije kakovosti je za EPAL razvidna iz vse večjega števila povpraševanj s strani uporabnikov. Za EPAL so ta povpraševanja trga bila povod, da je kriterije za razlikovanje kakovostnih razredov še natančneje in razumljiveje formuliral in ob tem še močneje upošteval praktične zahteve in mednarodno uporabo. Do konca leta 2021 bosta nova verzija Klasifikacije kakovosti in Pogoji za izmenjavo na razpolago v več kot 20 jezikih. V začetku 2022 bo Klasifikacija kakovosti objavljena tudi v novi EPAL aplikaciji, da bo s tem uporaba v praksi še poenostavljena.

Roman Malicki, predsednik EPAL Polska in član EPAL Predsedstva: „Čezmejne dobavne verige in vedno bolj digitalni paletni management zahtevajo mednarodno enotna in za uporabnike razumljiva določila o uporabi in izmenjavi EPAL Euro palet. Nova verzija Klasifikacije kakovosti in Pogojev za izmenjavo, ki so ju sedaj sprejeli vsi EPAL Nacionalni komiteji, izboljšuje izmenjavo palet po vsej Evropi.“

Skupaj s Klasifikacijo kakovosti bodo tudi EPAL Pogoji za izmenjavo objavljeni v novem in modernem oblikovanju. Gladka izmenjava EPAL Euro palet in diferencirano popravilo poškodovanih EPAL Euro palet zahtevata jasna pravila. Tem zahtevam bo upodobitev EPAL Klasifikacije kakovosti v novi verziji še bolje ustregla.

Pierre Clénin, izvršni vodja EPAL Suisse in član EPAL Predsedstva: „EPAL Pogoji za izmenjavo so temelj EPAL Euro paletnega poola za izmenjavo. Na tem se z novo verzijo Klasifikacije kakovosti in Pogojev za izmenjavo nič ne spremeni. Brez dogovora o dobavi določenega razreda kakovosti skladno z EPAL Klasifikacije kakovosti veljajo tudi v bodoče izključno EPAL Pogoji za izmenjavo.“

EPAL Klasifikacija kakovosti in EPAL Pogoji za izmenjavo so že objavljeni in na razpolago za prenos na EPAL spletni strani (www.epal.eu) v številnih jezikih.

O EPAL-u:

Evropsko Paletno združenje e.V. (EPAL) kot mednarodno združenje organizira EPAL-Euro paletni pool za izmenjavo standardnih palet. Aktualno z več kot 600 milijoni EPAL Euro palet in s cca 20 milijoni EPAL jeklenih boks palet v obtoku, je EPAL Euro paletni pool za izmenjavo standardnih palet največji odprti paletni pool za izmenjavo na svetu. Ustanovljeno leta 1991 kot mednarodno združenje za izmenljive palete je EPAL danes z nacionalnimi združenji in zastopstvi aktiven v več kot 30 državah. Več kot 1.500 pridobiteljev EPAL-licence proizvaja in popravlja po vsem svetu Euro palete in ostale EPAL nosilce tovora. EPAL ne sledi nobenim komercialnim interesom. V središču pozornosti EPAL-a je zagotavljanje kakovosti proizvodnje in popravila EPAL Euro palet in jeklenih boks palet ter podpora številnim udeležencem v EPAL Euro paletnem poolu za izmenjavo standardnih EPAL Euro palet. EPAL Euro paletni pool za izmenjavo standardnih palet je že tri desetletja prototip za trajnostno krožno gospodarstvo. Ponovna uporaba, menjava, popravilo in reciklaža EPAL Euro palet pomeni odgovorno ravnanje z okoljem in resursi. EPAL Euro palete iz lesa prispevajo z zmanjšanjem emisij CO2 pomemben prispevek k zaščiti podnebja. Blagovna znamka EPAL je po vsem svetu porok za kakovost, varnost in trajnost v logistiki.

Nadaljnje informacije za novinarje:
European Pallet Association e.V. (EPAL)
Andrea Engels
T +49 (0) 211 98 480 48 93
M +49 (0) 172 69 325 95
andrea.engels@epal-pallets.org
www.epal.eu

Pripete datoteke

Fotogalerija