Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


25 let Nacionalnega paletnega komiteja Slovenije

25 let Nacionalnega paletnega komiteja Slovenije

 

EPAL Nacionalni paletni komite Slovenije SIPAL je bil ustanovljen novembra 1995 pri Gospodarski zbornici Slovenije kot odbor pri Združenju za promet in zveze. NPK Slovenije je združil slovenske proizvajalce, popravljalce, špediterje, prevoznike in uporabnike standardiziranih Euro palet v vseh preskrbovalnih verigah.

Pobudo za ustanovitev NPK so dale Slovenske železnice, ki so bile v okviru članstva v Mednarodni železniški zvezi UIC v Sloveniji pooblaščene za podelitev licence za proizvodnjo in popravilo standardnih Euro palet ter pristojne za podelitev pravice uporabe zaščitenih blagovnih znamk »SŽ« in »EUR v ovalu« za označevanje standardiziranih Euro palet. Slovenske železnice, ki so kot nosilec paletizacije v Sloveniji upravljale slovenski paletni pool za izmenjavo standardnih Euro palet v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, so pri pridobiteljih licenc izvajale tudi kontrolo kakovosti izdelanih / popravljenih palet skladno z UIC standardi 435-2, 435-3 in 435-4.

NPK Slovenije SIPAL se je 1.1.1996 včlanil v Evropsko paletno združenje (European Pallet Association e.V.) – EPAL, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. V cilju zagotavljanja kakovosti je večina evropskih železnic prenesla pravice uporabe svojih zaščitenih blagovnih znamk (oznak na standardiziranih lesenih ravnih EUR paletah in jeklenih boks paletah) na Evropsko paletno združenje EPAL, potrebne standarde za izdelavo in popravilo Euro palet je zagotovila mednarodna železniška zveza UIC ter predpisala kriterije izmenljivosti. EPAL je bil s tem pooblaščen za podeljevanje licenc in pravic uporabe zaščitenih blagovnih znamk za označevanje Euro palet ter za izvajanje kontrole proizvodnje in popravila palet pri registriranih pridobiteljih licence. Cilj je bil zagotoviti po vsem svetu kakovost ponovno uporabljivih EUR-palet po enotnih kriterijih vključno z izmenjavo in uveljavljanjem izvajanja določil UIC-standardov.
SIPAL od svojega nastanka rešuje v Sloveniji razna vprašanja povezana s standardizirano Euro paleto, zlasti problematiko palet slabe kakovosti – posebej je akutno izpostavljeno trgovanje s ponaredki iz vzhodne Evrope in problematiko protipravne uporabe zaščitene blagovne znamke EPAL.

To je posebej pomembno od leta 2013, ko je Mednarodna železniška zveza UIC z EPAL-om prekinila dolgoletno kooperacijo. EPAL Euro palete imajo tako na vseh štirih vogalnih kockah oznako EPAL v ovalu : ONE BRAND – ONE QUALITY.
Nekateri slovenski trgovci in kupci slabih in ponarejenih palet še vedno zasledujejo samo eden cilj – nizko nakupno ceno in dober zaslužek ob prodaji. Ne zavedajo pa se svoje materialne in kazenske odgovornosti za nastale posledice v primerih poškodovanja naklada in nesreč pri delu ob manipulaciji s takšno paleto.

SIPAL si prizadeva slovenskim uporabnikom zagotoviti kakovostno EPAL Euro paleto. Zasledovanje tokov slabih in ponarejenih palet je težko ker ni mogoče pridobiti v podporo ustreznih državnih organov, ki bi omogočali pregon teh nepravilnosti. Zato gredo aktivnosti NPK v smeri ozaveščanja uporabnikov in zlasti trgovcev-uvoznikov palet o pomenu kakovosti palete.

V NPK Slovenije SIPAL je trenutno včlanjenih pet EPAL licenciranih proizvajalcev, ki zagotavljajo visoko kakovost EPAL Euro palet tudi za najzahtevnejše uporabnike kot je industrija farmacevtskih produktov, prehrambena industrija, itd. Letni obseg proizvodnje je do 500.000 palet za domači in tuji trg in je vsakokrat odvisen od stanja in razmer v gospodarstvu. Poleg najbolj znane EPAL-Euro palete 800 X 1.200 proizvajajo člani NPK še tri nadaljnje tipe palet EPAL-2, EPAL-3, EPAL-6 in novo polovično paleto EPAL-7.

Prihodnost NPK Slovenije je v zagotovitvi visoke kakovosti EPAL Euro palet v okviru licence EPAL – druge alternative ni. Blagovna znamka »EPAL v ovalu« je po vsem svetu zelo poznana in je kot sinonim za kvalitativno visoko in mednarodno izmenljivo paleto.

SIPAL bo skupaj z neodvisno kontrolno inštitucijo Bureau Veritas še nadalje nudil slovenskim uporabnikom EPAL Euro palet vsestransko in permanentno svetovanje v vseh vprašanjih glede uporabe in izmenjave EPAL Euro palet.

Pripete datoteke

Fotogalerija