Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


Inteligentna EPAL paleta - iPAL

Inteligentna EPAL paleta - iPAL

 

Povpraševanje po avtomatizirano sledljivih in krmiljenih nosilcih tovora v času četrte industrijske dobe Industrija 4.0 narašča zelo hitro. Najpomembnejše orodje je nova, interaktivna paleta, ki ne fungira več samo kot nosilec tovora, ampak kot nosilec informacij. 

Evropsko paletno združenje e.V., European Pallet Association e.V. (EPAL) razvija od leta 2018 nosilce tovora bodočnosti v kooperaciji s Fraunhof-Inštitutom za blagovne tokove in logistiko (IML) iz Münchna v najnovejšem podjetniškem laboratoriju v Dortmundu EPAL Enterprise. 

Cilj razvoja je inteligentna Euro paleta iPAL. V fokusu je nadaljnji razvoj Euro palete od nosilca tovora do nosilca informacij. S tem bo prvič mogoče z EPAL Euro paleto zajemati informacije, jih zbirati in na podlagi njih izpeljati logistične kazalnike uspešnosti KPI. Osnovo za določanje podatkov in generiranje logističnih številk, ki se nanašajo na palete, tvori serializacija palete. Pri tem dobi paleta enoznačo digitalno indentiteto ID, s čimer postane edinstvena in sledljiva. Shranjevanje in obdelava podatkov se opravi brez infrastrukture in se upravlja v nevtralni iPAL-Platformi. Tu se podatki povežejo in pripravijo za uporabnika. 

Da bi pri nadaljnjem razvoju palete in iPAL-platforme ustvarili po možnosti čim večjo paleto aplikacij, predvideva EPAL Enterprise Lab pilotne projekte, ki bodo realizirani skupaj s pilotnimi partnerju iz različnih panog. V prevoznem sektorju se že danes izvajajo uspešni pilotni projekti, organizirajo pa se nadaljnje kooperacije in sodelovanje s panogami v proizvodnji kemijskih proizvodov, gradbenih materialov in v živilski industriji. 

Izvedeni bodo naslednji štirje pilotni projekti:
1. Serializirana paleta: zajemanje serializirane palete s pomočjo aplikacije za pametni telefon in sledenje preko platforme iPAL
2. Aplikacija za štetje palet: štejte praznih palet s pomočjo aplikacije za pametni telefon in zajemanje količine palet ter postopek digitalnega procesa izmenjave
3. Senzorski sledilnik: živo sledenje serializiranim paletam z integrirano senzoriko
4. Začetni komplet: gotov komplet z vsemi potrebnimi komponentami za samostojno sledenje enotam nakladov. 

Cilj inteligentne iPAL palete je digitalizacija na svetu največjega odprtega paletnega poola in razvoj logistične platforme bodočnosti. 

Logistika je zapisana paletam. Narediti te palete inteligentne, pomeni narediti logistiko inteligentno. Inteligentna paletna omrežja so mejnik na poti k internetnemu dogajanju, s katerim je mogoče izkoriščati podatkovni zaklad v logistiki.

Pripete datoteke

Fotogalerija

Fotogalerija