Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


SIPAL - uspešna proizvodnja in popravilo EPAL palet v 2019

STATISTIKA PROIZVODNJE IN POPRAVILA LESENIH EPAL Euro in EPAL-3 PALET V SLOVENIJI V LETU 2019 IN PREGLED LET 2009 - 2019

 

Kontinuirani trend rasti proizvodnje EPAL-palet v minulih šestih letih, odkar je blagovna znamka „EPAL v ovalu“ vžgana na vseh štirih vogalnih kockah, je edinstvena zgodba o uspehu: zgrajena na kakovosti, varnosti in trajnosti. 

Kakovost in varnost EPAL nosilcev tovora – palet temelji in se opira na tri stebre: mednarodna enotna standardizacija, stalno in nenehno zagotavljanje kakovosti v obliki neodvisnih in nenajavljenih kontrol obratov za proizvodnjo in popravilo, ter pravni pregon manj vrednih ponarejenih nosilcev tovora - palet.

Leto 2019 je za EPAL Nacionalni paletni komite SIPAL bilo zelo uspešno. Izdelano je bilo skupaj 476.911 lesenih EPAL/EPAL palet kar je bilo v primerjavi z letom 2018 za 83.754 palet več ali + 21,3%. 

Po tipih palet je bilo v letu 2019 izdelano: 

  • EPAL 1 Euro - 476.427 palet in 

  • EPAL 3 - 484 palet. 

Standardiziranih CP palet za kemijsko industrijo (9 tipov) nismo izdelovali. 

Po šestih letih je bilo vnovič vzpostavljeno uradno popravilo EPAL palet s strani dveh EPAL-licenciranih popravljavcev v okviru SIPALa. Popravljenih je bilo 1.717 EPAL Euro palet. 

Trenutno nimamo nobenega registriranega in licenciranega izdelovalca/popravljalca standardiziranih jeklenih EPAL/EPAL boks palet. Tako proizvodnje in popravila jeklenih boks palet v letu 2019 ni bilo.

STATISTIKA proizvodnje in popravila EPAL palet slovenskih licenciranih proizvajalcev in popravljavcev EPAL palet

 

Fotogalerija