Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


BREXIT in ISPM15 - leseni pakirni material in palete

Še vedno ni jasno, kako se bo Brexit izvedel in predvsem ne, kdaj. Negotovost v industriji, trgovini in logistiki je velika – ne samo v Združenem kraljestvu samem, ampak tudi v celotni Evropski uniji.

Britansko ministrstvo za kmetijstvo in podeželske zadeve (DEFRA) je sporočilo, da v kolikor bo Združeno kraljestvo zapustilo EU brez sporazuma, bo morala vsa lesena embalaža, vključno s paletami, zaboji, kartoni, koluti za kable in cevmi-tuljavami, ki se bo prenašala med Združenim kraljestvom in EU, ustrezati strogim zahtevam mednarodnega standarda in ukrepom za zaščito rastlinstva štev. 15 (ISPM15), ter bo tudi podvržena uradnim kontrolam.

To pomeni, da bo vsa lesena embalaža in palete na meji EU in UK kontrolirane zastran spoštovanja določil ISPM15. To bo lahko problematično za uporabnike palet v zaprtih poolih, katerih nosilci tovora se večinoma uporabljajo znotraj mej EU in praviloma niso tretirani skladno z ISPM15.

In poleg samega problema Brexit-a bo nastal še nov problem, ker Združeno kraljestvo nima zadostnega števila toplotnih komor, da bi lahko v kratkem času pokrile praznino med toplotno tretiranimi in netretiranimi paletami.

Rešitev zatorej je, uporabljati je treba EPAL palete, kajti le-te so že od leta 2010 vedno tretirane skladno s predpisi ISPM15.

V portfelju EPAL-a se poleg Euro standardne palete med ostalimi nahaja tudi standardizirana paleta EPAL 3 (1.000mm x 1.200 mm), katera ustreza dimenzijam lesenih palet, ki so v uporabi v UK.

Uporabniki EPAL-palet so na Brexit najbolje pripravljeni.

Fotogalerija