Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


Izjemen rezultat v 2018: skupno proizvedeno in popravljeno 121,8 mio EPAL nosilcev tovora

EPAL zaklučuje tretje leto zapovrstjo z zelo dobrim rezultatom preko 100 milijonov proizvedenih in popravljenih EPAL nosilcev tovora – standardiziranih paletVir: EPAL, https://www.epal-pallets.org

EPAL je v letu 2018 ponovno dosegel razveseljiv rezultat z 121,8 milijonov proizvedenih in popravljenih EPAL nosiltev tovora. V primerjavi s prejšnjim letom pomeni to povečanje za plus 5,2% (2017 skupno 115,8 Mio. kosov). Če obravnavamo proizvodnjo in popravilo ločeno, je bilo v letu 2018 izdelano skupno 93,9 Mio EPAL nosilcev tovora, t.j. 6,3% več kot v letu 2017. Indeks popravila ostaja kot lansko leto stabilen s 27,5 Mio kosov. Izstopajoče je povečanje proizvodnje EPAL jeklenih boks palet v letu 2018: s 408.076 proizvedenih jeklenih boks palet je bil rezultat v primerjavi z letom 2017 višji za plus 30%.

Christian Kuhnhold, CEO EPAL-a: "Zahvaljujoč intenzivnemu delu vseh pridobiteljev EPAL licence, toda tudi stabilnemu in na splošno močnemu povpraševanju na področju FMCG (blago široke potrošnje) ter v industriji dobaviteljev polizdelkov za avtomobilsko proizvodnjo, je bil tudi pri EPAL-u ustrezen pozitiven razvoj. Na tej osnovi se bo EPAL močno trudil obravnavati vse teme in zagotavljati nakladalne pripomočke na takšen način, da se bo prost in svoboden pool za izmenjavo standardiziraniih nosilcev tovora še bolje razvijal. To zadeva nadaljnji razvoj obstoječih nosilcev tovora, n.pr. inteligentne EPAL-palete, ali upeljavo novih nosilcev tovora na trg, kot so neodvisno kontrolirane EPAL CP-palete."

Že skoraj 30 let so EPAL Euro palete osrednji del logistike, premikajo globalne tokove blaga in so neobhodno potrebne za varne in nemotene poteke zlasti v avtomatiziranih visokoregalnih skladiščih. Njihovo enormno število A- in B- kakovosti iz visokoregalnih skladišč skrbi za to, da je odprt svobodni pool za izmenjavo Euro palet najožja mreža vseh poolov za izmenjavo. Uporabniki EPAL Euro palet profitirajo s prednostmi odprtega poola, ki z EPAL sistemom, katerega temelji so permanentna razpoložljivost in globalna izmenljivost, tvori transparetnost stroškov in pogodbeno neodvisnost.

EPAL sistem je dopolnjen z EPAL-DNK, kateremu v jedru pripada enotno mednarodno normiranje, neodvisno zagotavljanje kakovosti ter pravni pregon pri ponarejenih paletah. Ekološka odgovornost in trajnost sta nadaljnji jedri našega DNK.

Zahvaljujoč večkratni ponovni uporabi EPAL palete v odprtem poolu je mogoče znižati stroške v logistiki in emisije CO2. EPAL palete je mogoče popraviti z majhnimi stroški materiala in energije in jih na koncu življenjskega ciklusa v celoti reciklirati.

Fotogalerija