Novice


Kontinuirana rast proizvodnje EPAL palet v Sloveniji v letu 2018

Kontinuirani trend rasti EPAL-palet v minulih petih letih, odkar je blagovna znamka „EPAL v ovalu“ vžgana na vseh štirih kockah, je edinstvena zgodba o uspehu zgrajena na kakovosti, varnosti in trajnosti. Kakovost in varnost EPAL Euro palet temelji in se opira na tri stebre: mednarodna enotna standardizacija, stalno in nenehno zagotavljanje kakovosti v obliki neodvisnih in nenajavljenih kontrol obratov za proizvodnjo in popravilo, ter pravni pregon manj vrednih ponarejenih palet.

Leto 2018 je za EPAL Nacionalni paletni komite SIPAL bilo bolj uspešno kot leto 2017. Izdelano je bilo skupaj 394.157 lesenih EPAL/EPAL palet kar je bilo v primerjavi z letom 2017 za 16.604 palet več ali + 4,4 %. Po tipih palet je bilo izdelano:
- EPAL 1 Euro - 393.527 palet in
- EPAL 3 - 630 palet.

Standardiziranih CP palet za kemijsko industrijo (9 tipov) nismo izdelovali.

Prognoza nadaljnjega povečanja obsega proizvodnje/popravila v letu 2019 je optimistična. Konec leta 2018 sta pridobila EPAL licenco eden popravljalec in eden trgovec, nadaljnji popravljalec je v fazi pridobitve licence.

Trenutno ni registriranega in licenciranega izdelovalca/popravljalca standardiziranih jeklenih EPAL/EPAL boks palet. Tako proizvodnje in popravila jeklenih boks palet v letu 2018 ni bilo.

 

 

 Fotogalerija