Nacionalni paletni komite Slovenije

Novice


V letu 2019 nadaljevanje rasti proizvodnje EPAL palet

Proizvodnja EPAL palet tudi v letu 2019 še naprej na visoki ravni

V letu 2019 je bilo izdelanih in popravljenih 123 milijonov EPAL nosilcev tovora

 

Celotni volumen EPAL proizvodnje in popravila je tudi v letu 2019 še naprej rastel in je znašal 123 milijonov EPAL nosilcev tovora. V primerjavi s prejšnjim letom pomeni v letu 2019 plus 1% ali 1,2 milijona palet več (leta 2018 skupaj 93,9 milijonov). Če pogledamo proizvodnjo in popravilo ločeno, se pokaže, da so se v letu 2019 številke popravil rahlo padle. V letu 2019 je bilo popravljenih 26,8 milijonov EPAL nosilcev tovora, v letu 2018 jih je bilo še 27,5 milijonov. Pri samih številkah proizvodnje znaša povečanje za 2,4%. V letu 2019 je bilo izdelanih 96,2 milijonov EPAL nosilcev tovora, t.j. za 2,3 milijona več kot prejšnje leto (2018: 93,9 milijonov).

Robert Holliger, predsednik EPAL-a: „Kljub oslabitvi gospodarskega razvoja v Evropi so potrebe in povpraševanja po EPAL paletah v letu 2019 narasle.“

Število EPAL Euro palet v odprtem poolu za izmenjavo standardnih palet na najvišji ravni

Aktualno je globalni transportni logistiki na razpolago več kot 600 milijonov EPAL palet in 20 milijonov jeklenih boks palet, ki jih uporabljajo pošiljatelji, transportna podjetja in veliki prodajalci na drobno. Pool za izmenjavo standardnih palet v Evropi že vrsto let vsako leto naraste. Z zelo visoko proizvodnjo je pool tudi v stanju, da servisira naraščajoče zahteve preskrbovalnih verig po kakovosti. Tudi stopnje kakovosti A in B so zatorej na razpolago v večjih količinah.
Temelji EPAL sistema se sestojijo iz neodvisnega zagotavljanja kakovosti, mednarodne zaščite blagovne znamke, sprejemljivosti pri vseh udeležencih na trgu, ekološke odgovornosti in trajnosti. Tudi jeklena boks paleta je še naprej deležna široke sprejemljivosti v verigi dobaviteljev za avtomobilsko industrijo.

O EPAL-u:
Evropsko paletno združenje e.V, European Pallet Association e.V. (EPAL), zagotavlja blagovne tokove v logističnem svetu s preko 600 milijoni lesenih EPAL Euro palet in 20 milijoni jeklenih boks palet v največjem odprtem poolu za izmenjavo standardnih palet na svetu. Ustanovljeno leta 1991 kot krovno združenje licenciranih izdelovalcev in popravljalcev EPAL-nosilcev tovora je EPAL po vsem svetu odgovoren za njihovo konstantno stalno kakovost. EPAL-palete so izdelane iz trajno zasajenega CO2 nevtralnega lesa, so popravljive, sposobne reciklaže in zaradi svoje visoke razpoložljivosti reducirajo transportne poti. EPAL kot registrirano združenje ne sledi nobenim komercialnim interesom in sprejema vse odločitve v interesu svojih partnerjev iz industrije, trgovine in logistike. EPAL je zastopan v več kot 30 državah preko svojih 14 Nacionalnih komitejev, ki so se obvezali uresničevati cilje EPAL-a na nacionalni ravni.

informacije za novinarje:
European Pallet Association e.V. (EPAL)
Andrea Engels
T +49 (0) 211 98 480 48 93
M +49 (0) 172 69 325 95 
andrea.engels@epal-pallets.org 
www.epal.eu

Fotogalerija