O EPAL-u

Evropsko paletno združenje European Pallet Association e.V. (EPAL) je bilo ustanovljeno leta 1991 kot krovno združenje licenciranih proizvajalcev in popravljalcev standardnih lesenih ravnih EPAL/EUR-palet in jeklenih EPAL/EUR- boks palet. EPAL je po vsem svetu odgovoren za nespremenjeno in stalno kakovost EPAL-nosilcev tovora in pri tem stavi na neodvisno zunanjo kontrolo kakovosti. Od 1. avgusta 2013 dalje proizvaja in popravlja EPAL standardne Euro palete izključno pod lastno licenco z vžganim znakom „EPAL v ovalu“ na vseh štirih vogalnih kockah. EPAL je aktualno s 14 Nacionalnimi komiteji, ki so se zavezali uresničevati cilje EPAL-a na nacionalni ravni, zastopan v več kot 30 državah. Kot registrirano združenje EPAL ne sledi nobenim komercialnim interesom in se orientira pri vseh svojih odločitvah po interesih partnerjev iz industrije, trgovine in logistike. 
Skladno z registracijo blagovne znamke združenja EPAL pod številko 617158 pri Mednarodnem biroju za intelektualno lastnino v Ženevi in nacionalno tudi v Republiki Sloveniji, je  mednarodna zaščita blagovne znamke  EPAL (v ovalu) s tem tudi zavarovana.

Cilji EPAL-a so, da  evropskemu in svetovnemu gospodarstvu zagotovi razpoložljivost ustreznih in visoko kakovostnih ter izmenljivih nosilcev tovora – izmenljivih standardnih Euro palet z enotnimi kriteriji za izmenljivost.ZNAK ZA KAKOVOST

 

Samo EPAL-kontrolirane Euro palete prejmejo znak za kakovost.