ISPM 15

 

  • Od 01.01.2010 se vse na novo izdelane EPAL Euro palete fitosanitarno toplotno tretirajo skladno s standardom ISPM 15.

  • Skladno s standardom ISPM 15 tretirane EPAL Euro palete identificiramo po vžganih znakih na obeh srednjih kockah na vzdolžnih straneh.

  • Vžgani znak po standardu ISPM 15 na obeh srednjih kockah na ozkih straneh je možen.

  • Upoštevajte, da je tretiranje EPAL Euro palet z methylbromidom (MB) prepovedano.