Določila o popravilu

 

  • Euro palete, katerih stanje ne izpolnjuje predpisanih kriterijev izmenljivosti, je treba popraviti skladno s standardom UIC 435-4.

  • Popravilo Euro palet je mogoče samo s pridobljeno EPAL-licenco.

  • Popravilo Euro palet brez pridobljene EPAL-licence se pravno preganja.

  • Uporabljati se smejo samo konstrukcijski deli s dimenzijami predpisanimi v standardih UIC 435-2 in UIC 435-4.

  • Popravljene Euro palete morajo imeti po popravilu ponovno enake tehnične lastnosti kot nova Euro paleta.

  • Popravljene EPAL Euro palete so na srednji kocki na vzdolžni strani označene z žebljem za označevanje popravila.