Kriteriji izmenljivosti za Euro jeklene boks palete v Evropskem poolu za boks palete

 

Pri izmenjavi Euro boks palete je osnovna zahteva, da jeklena boks paleta ustreza predpisanim kriterijem izmenljivosti in da jih v celoti izpolnjuje. Ob tem je treba upoštevati tudi kriterije izmenljivosti za napisno tablo.

 

Tako izgleda Euro jeklena boks paleta izmenljiva v Evropskem poolu za boks palete:

 

Neizmenljive Euro jeklene boks palete v Evropskem poolu za boks palete:

 

 

Če imajo Euro jeklene boks palete od eno ali več od naslednjih poškodb, potem niso izmenljive in jih je treba popraviti skladno z določili standarda UIC 435-4.

 

 

Pokončen nasadni kotnik ali vogalni stebri so deformirani.   
Loputi-vratca na sprednji strani ni mogoče več odpreti ali zapreti.  
Podni okvir ali noge so tako zvite, da boks paleta ne stoji več enakomerno na vseh štirih nogah, ali jo ni več mogoče skladati brez nevarnosti.  
Okrogle žice jeklene mreže so potrgane tako, da konci žice štrlijo navznoter ali navzven (eno oko na vsaki steni lahko manjka).  
Ena deska manjka ali je  zlomljena.  
Znak železnice/paletne organizacije in/ali znak EUR (v ovalu) manjkajo ali so nečitljivi.  
Splošno stanje boks palete je zaradi rje ali umazanosti tako slabo, da lahko onesnaži naloženo blago