Določila o popravilu

 

 

  • Jeklene Euro boks palete, ki niso skladne in ne ustrezajo predpisanim kriterijem izmenljivosti je treba popraviti skladni z UIC standardom 435-4.
  • Samo tisti obrati, ki so licenčno registrirani pri EPAL-u smejo popravljati Euro jeklene boks palete.
  • Popravilo Euro jeklenih boks brez pridobljene EPAL licence se pravno preganja.
  • Pri popravilu se smejo uporabljati samo konstrukcijski elementi z merami skladnimi z UIC standardi 435-3 in 435-4.
  • Popravljene Euro jeklene boks palete morajo imeti po popravilu enake tehnične lastnosti kot nove Euro jeklene boks palete.


 

Kot oznaka/znak o predpisanem popravilu se na napisni tabli v poglobitvi za EPAL-nalepko nahaja zelena EPAL-nalepka, na kateri je številka licenčne registracije popravljalca.